تشکیل گروه 12 قدم

این بخش برای آن دسته از اعضای در حال بهبودی است که علاقمند به تشکیل و هدایت یک گروه مطالعه ۱۲ قدم می باشند. گروه های مطالعه ۱۲ قدم  متشکل از معتادانی است که در یک ساختار گروهی و زیر نظر چند هدایت کننده،  در یک چارچوب زمانی منظم اقدام به کارکرد ۱۲ قدم یک انجمن مشخص می نمایند. اطلاعات این بخش به صورت کلی و عمومی ارائه شده اند تا هر گروه مطالعه  ۱۲ قدمی  بتواند با توجه به نوع اعتیاد و برنامه بهبودی انجمن خود، آن را تطبیق داده و از آن استفاده نماید.

بخش تشکیل گروه مطالعه ۱۲ قدم به موارد زیر تقسیم می گردد:

 

مقدمه تشکیل گروه 12 قدم

 ١- مقدمه تشکیل گروه 12 قدم :این بخش برای آن دسته از اعضای در حال بهبودی است که علاقمند به تشکیل و هدایت یک گروه مطالعه 12 قدم می باشند. گروه های مطالعه 12 قدم  متشکل از معتادانی است که در یک ساختار گروهی و زیر نظر چند هدایت کننده،  در یک چارچوب زمانی منظم اقدام به کارکرد 12 قدم یک انجمن مشخص می نمایند. اطلاعات این بخش به صورت کلی و عمومی ارائه شده اند تا هر گروه 12 قدمی  بتواند با توجه به نوع اعتیاد و برنامه بهبودی انجمن خود، آن را تطبیق داده و از آن استفاده نماید.   کارکرد 12 قدم راه حل بهبودی ما معتادان از بیماری اعتیاد است. اما متاسفانه بسیاری از ما به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی از این برنامه بهبودی، همچنان از بیماری اعتیاد خود در عذاب هستیم. علیرغم اینکه کارکرد 12 قدم روش خاص و منحصر به فردی ندارد و هر معتادی که تمایل به بهبودی داشته و…

 

تعریف گروه مطالعه 12 قدم

 ٢- تعریف گروه مطالعه 12 قدم : در این قسمت اطلاعاتی  در رابطه با گروه های مطالعه 12 قدمی تشریح شده است تا کسانی که تمایل به تشکیل و راه اندازی یک گروه دارند، از نحوه شکل گیری، اهداف و ساختار چنین گروه هایی مطلع شوند.   ۱. اهداف ۲.ساختار ۳. ملزومات هدایت کنندگان ۴. قوانین شرکت کنندگان ۵. تدارکات     ۱- اهداف گروه های مطالعه 12 قدم متشکل از تعدادی معتاد است که  در قالب یک گروه  و از طریق راهنمايی چند هدایت کننده، به کارکرد 12 قدم مرتبط با يك انجمن خاص می پردازند. هدف یک گروه 12 قدم ، نشان دادن یک راه حب بهبودی به معتادان در عذاب است. تمرکز این گروه ها این است که این قدم ها به طور منظم و در طول یک زمان مشخص کار شوند. با آنكه جلسات انجمن های گمنام منبعی ضروری برای حمایت از بهبودی معتادان محسوب می شوند، اما تجربه نشان داده است كه اين 12 قدم است…

 

مزایا و محدودیت ها

 ٣- مزایا و محدودیت های گروه مطالعه 12 قدم : در این قسمت مزایا و محدودیت های کاركرد قدم ها در یک گروه مطالعه 12 قدم شرح داده شده است. این اطلاعات می تواند برای تصمیم گیری شرکت کنندگان در پیوستن به  چنین گروه هایی سودمند باشد.   مزایای گروه مطالعه 12 قدم محدودیت های گروه مطالعه  12 قدم پیشنهاداتی قبل از تصمیم گیری برای عضویت     مزایای گروه مطالعه 12 قدم ۱. یک جایگزین موثربرای کارکرد انفرادی 12 قدم ما معتادان برای رهايی از بیماری اعتياد و یافتن راه حل بهبودی از آن، نیاز به کاركرد 12 قدم داریم. با این کار، ما نه تنها ابزاری هایی برای جلوگیری از لغزش و بازگشت به اعتیاد به دست می آوریم،  بلکه می توانیم به صورت روزانه، یک زندگی آزاد و پر ثمر را نیز تجربه کنیم  اگرچه در انجمن های گمنام روش مرسوم این است که یک تازه وارد، قدم هایش را با حمایت یک راهنما کارکند، اما در…

 

تشکیل گروه مطالعه 12 قدم

 ٤- تشکیل گروه مطالعه 12 قدم:در این قسمت اقداماتی که برای راه اندازی و تشکیل گروه مطالعه 12 قدم موردنیاز هدایت کنندگان می باشد، شرح داده شده است.   ۱. ایجاد انگیزه و تعهد ۲. یافتن همکاران هدایت کننده ۳. تعیین نحوه هدايت ۴. مهیا سازی تدارکات گروه     ۱- ایجاد انگیزه و تعهد هدایت کنندگان گروه مطالعه 12 قدم معتادان در حال بهبودی هستند که تجربه کارکرد 12 یکی از انجمن های را داشته و به منظور پیام رسانی و انتقال این تجربیات به سایر معتادان در حال بهبودی، اقدام به تشکیل و راه اندازی یک گروه کرده اند. صراحتاً بايد گفت که اگر شما خواهان هدایت یک گروه 12 قدم هستيد، باید دانش کارکرد دوازده قدم، و مهارت پیاده سازی و اجرای آن در زندگی روزمره خود را داشته باشید. همان طور که در جلسات انجمن های گمنام گفته می شود: “شما باید عمل كنيد، نه اينكه فقط حرف بزنيد”. اين شعار به این معنی است که…

 

هدایت گروه مطالعه 12 قدم

 ٥- هدایت گروه مطالعه 12 قدم : در این قسمت پیشنهاداتی در خصوص چگونگی سازماندهی و هدایت گروه مطالعه 12 قدم به صورت گام به گام ارائه شده است.   ١. تعیین نحوه كاركرد 12 قدم ٢. تعیین شرايط شرکت کنندگان ٣. تقسيم بندی وظایف ٤. تدوین دستورالعمل ها ٥. تدوین قوانین گروه ٦. تدوین جدول هفتگی ٧. تدوین فرمت جلسه ٨. برگزاری جلسات توجيهی     ١- تعیین نحوه كاركرد 12 قدم موفقيت در هدایت یک گروه  مطالعه 12 قدم، نیازمند سازماندهی مناسب  و توجه  به جزئیات بسياری می باشد. همچنين برای پيشبرد صحيح و موفقيت آميز گروه 12 قدم، هدایت کنندگان می بايست به طور هماهنگ با يكديگر و به صورت یک تیم خدمت نمايند. مسلم است كه هركدام از هدایت کنندگان، 12 قدم را در انجمن خود كار كرده اند و اكنون می خواهند به عنوان انجام بخشی از قدم دوازدهم خود، پیام بهبودی را به سایرین انتقال داده و به آنها خدمت کنند. از آنجا که هر یک از ما دارای تفسیر…

 

خط مشی هدایت کنندگان

 ٦- خط مشی هدایت کنندگان گروه مطالعه 12 قدم: در این قسمت پیشنهاداتی به هدایت کنندگان ارائه شده است تا با استفاده از آن بتوانند اتحاد بین خود را حفظ کرده و جلسات موثرتر و پربارتری را برای گروه مطالعه 12 قدم خود برگزار نمایند.   ١. پیشنهاداتی برای همکاری موثر هدایت کنندگان ٢. پیشنهاداتی برای پیشرفت موثر گروه   جهت هدایت موثر یک گروه مطالعه 12 قدم، لازم است که هدایت کنندگان با کمک یکدیگر دستورالعمل هایی را تدوین نمایند تا بتوانند گروه را در جهت دستیابی به هدف خود، که همان کارکرد 12 قدم است یاری کنند. به همین دلیل آنها باید بدانند که چه هدفی را دنبال نموده و چه مسئولیت هایی در قبال آن دارند. هر چقدر که هدایت کنندگان در مورد مسئولیت ها و محدودیت های خود شفاف تر برخورد کنند، بهتر می توانند  گروه خود را بر روی هدف اصلی كه كاركرد 12 قدم است متمركز کنند. به این نکته توجه کنید که شما…

قوانین گروه مطالعه 12 قدم

 

٧- قوانین گروه مطالعه 12 قدم     بر خلاف جلسات انجمن های گمنام، یک گروه مطالعه 12 قدم باید قوانینی داشته باشد تا بتواند به هدف اصلی خود که کارکرد 12 قدم در یک دوره زمانی مشخص است، دست پیدا کند. در این قسمت قوانینی که شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن هستند پیشنهاد شده است.   ١. قوانین عضویت ٢. قوانین شرکت کنندگان   هدایت کنندگان گروه های مطالعه 12 قدم، شما برای حفظ اتحاد و پایبندی اعضا به گروه، و دنبال کردن هدف اصلی که همان کارکرد 12 قدم  به صورت گروهی و در یک دوره زمانی مشخص می باشد، نیازمند تنظیم برخی مقررات و ضوابط برای شرکت کنندگان هستند. این امر برای گروه 12 قدم نیز مفيد بوده و عملکرد موثرتر گروه را تضمین می کند. در واقع وجود قوانین از شما در برابر اقدامات برخی از اعضای گروه که ممکن است موجب اختلال در پیشرفت گروه 12 قدم شود، محافظت می کند. همچنین تنظیم مقررات به اعضای گروه…

جدول هفتگی 12 قدم

 ٨- جدول هفتگی 12 قدم:هدایت کنندگان یک گروه مطالعه 12 قدم جهت پیشرفت مستمر، نیاز به یک جدول هفتگی دارند. این جدول هفتگی به آنها کمک خواهد کرد تا کارکرد قدم ها را در یک چارچوب زمانی مشخص، برنامه ریزی و اجرا کنند. بعلاوه در این قسمت دو نمونه جدول هفتگی، یکی بر اساس 12 قدم معتادان گمنام ، و دیگری بر اساس الکلی های گمنام آورده شده است که هدایت کنندگان می توانند از آن به عنوان يك الگو برای هدایت گروه خود استفاده نمایند.   مزايای جدول هفتگي قدم هایی که نیاز به راهنما دارند نمونه جدول هفتگی بر اساس 12 قدم معتادان گمنام نمونه جدول هفتگی بر اساس کتاب بزرگ الكلی های گمنام   مزایای جدول هفتگی ایده خوبی است که قبل از آغاز به کار گروه دوازده قدم خود، یک جدول هفتگی برای آن تهیه کنید. داشتن یک برنامه هفتگی مزایای زیر را برای شما و اعضای گروهتان به همراه می آورد:   ۱)…

فرمت جلسات مطالعه 12 قدم

 ٩- فرمت جلسات مطالعه 12 قدم :در این قسمت نمونه ای از نحوه برگزاری یک جلسه گروه مطالعه 12 قدم به مدت یک ساعت و نیم به هدایت کنندگان ارائه داده شده است.   ۱- مقدمه  (۱۰ دقیقه) هدایت کننده حضور و غیاب از اعضای گروه حضور و غیاب به عمل می آورد. اگر هر یک از شرکت کنندگان دو جلسه پشت سر هم غیبت داشته باشد، هدایت کننده حضور و غیاب در انتهای جلسه با وی صحبت کرده و حضور منظم در جلسات را به او گوشزد می کند. در صورت تکرار شدن غیبت های او، هدایت کننده از او می خواهد تا از شركت کردن در جلسات گروه صرفنظر نمايد.   هدایت کننده خزانه دار خزانه دار سهم هر یک از شرکت کنندگان از هزینه های گروه را به طور مساوی محاسبه کرده و در ابتدای هر ماه جمع آوری می نمايد. در پايان هر ماه، هدایت کننده خزانه دار گزارشی شامل لیست هزینه های پرداختی گروه…

تدارکات گروه مطالعه 12 قدم

 ١٠- تدارکات گروه مطالعه 12 قدم:در این قسمت پیشنهاداتی در مورد چگونگی یافتن محل برگزاری جلسات، پرداخت اجاره بها، و نحوه ی اطلاع رسانی و عضو گیری  یک گروه مطالعه 12 قدم ارائه شده است.   ١. یافتن مكان جلسات ٢. فراهم کردن هزینه ها ٣. اطلاع رسانی عمومی     ١- یافتن مكان جلسات پيشنهاد می شود كه جلسات گروه مطالعه 12 قدم خود را در یک مكان مستقل و عمومی برگزار نماييد تا همه اعضا بتوانند با احساس راحتی و امنیت بيشتری در جلسات گروه شركت نمايند .سعی کنید جلسات گروه مطالعه 12 قدم  خود را در منزل شخصی افراد (از جمله هدایت کنندگان) برگزار نکنید زیرا انجام این کار موجب بروز مشكلاتی می گردد. به عنوان مثال، فردی که جلسات در خانه اش برگزار می گردد، ممکن است در نیمه راه به هر دلیلی تصمیم بگیرد که دیگر جلسات در آنجا برگزار نشود. در اين صورت، شما در حين برگزاری جلسات 12 قدم مجبور خواهید شد تا…

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.