کلاسهای آموزش مهارت های زندگی روزهای جمعه در کمپ خانه دوست یاران برگزار گردید.

برنامه آموزش مهارت های زندگی  یک برنامه  پیشگیرانه و ارتقایی می باشد، این برنامه به منظور ارتقای سطح بهداشت روان و پیگشیری از آسیب های اجتماعی تهیه گردیده است.

 گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاسها، به شرح ذیل می باشد:

بهداشت روان: به زبان ساده یعنی توانایی شاد، سازنده سالم و بدون دردسرو گرفتاری زیستن

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشتی بهداشت روان فقط به معنی نبودبیماری روانی نیست بلکه بیشتر با سلامت ذهنی ارتباط دارد.

افرادی که از نظر روانی سالم هستند که احساس کنند به خوبی باز زندگی ، مسائل و تغییرات آن کنار می آیند می توانند زندگی خود را تحت کنترل داشته باشند، مسئولیت پذیر باشند ، از توانایی های ذهنی خود به خوبی استفاده کنند، با دیگران ارتباط خوب و مناسبی برقرار نمایند و به فعالیت های سازنده و مفید بپردازند.

مهارت چیست؟
مهارت یعنی توانایی لازم برای انجام صحیح یک کار
جهت ارتقای سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اساسا از ده مهارت اصلی و پایه ای استفاده می شود که عبارتند از :
1- مهارت خود آگاهی
2- مهارت همدلی
3- مهارت برقراری رابطه ی موثر ( ارتباطات اجتماعی)
4- مهارت روابط بین فردی سازگارانه( ارتباطات بین فردی)
5- مهارت تصمیم گیری
6- مهارت حل مسئله
7-مهارت تفکر انتقادی
8-مهارت تفکر خلاق
9- مهارت مقابله با هیجان
10- مهارت مقابله با استرس

مهارت های زندگی را می توان به علت نزدیکی و هم پوشی دو به دو به پنج حوزه که در شکل زیر نشان داده شد تقسیم کرد.
خود آگاهی و همدلی
ارتباطات موثر و ارتباطات بین فردی
تفکر خلاق و تفکر انتقادی
تصمیم گیری و حل مسئله
مقابله با هیجان و مقابله با استرس

تعریف ده مهارت اصلی و پایه ای :
 مهارت خود آکاهی 
خود آگاهی توانایی شناخت هویت فردی و جمعی خود است ، آگاهی از خصوصیات فردی ، نقاط صعف، پیشرفت ها و نا کاامی ها و چگونگی تاثیر افکار بر رفتار و احساسات ، معرف هویت فردی ماست.

چگونگی عملکرد ما در گروه و نقش هایی که در گروه های مختلف ایفا می کنیم معرف مفهوم ما و هویت جمعی است.
شناخت هویت فردی و جمعی به فرد کمک می کند که بتواند خودش و دیگران را بهتر بپذیرد و روابط اجتماعی موثر و همدلانه ای با دیگران برقرار نماید.

همدلی

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد  درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتوانند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

 ارتباط مؤثر

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

 تصمیم گیری

این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند ، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

 حل مسأله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

 تفکر خلاق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

 تفکر انتقادی

تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند.

  توانایی حل مسأله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد ، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

 توانایی مقابله با استرس

این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.

اجزای مهارتهای ده گانه زندگی

 خودآگاهی

 مهارتهای ارتباطی

 همدلی

 مهارتهای بین فردی

 مهارتهای حل مسأله

 مهارتهای تفکر خلاق

 مهارتهای مقابله با هیجانات

 مهارتهای تصمیم گیری

 مهارتهای تفکر انتقادی

 مهارتهای مقابله با استرس

 

 

 

 

 

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.