٩- چرخه اعتیاد

 

بیماری اعتیاد داری یک سیکل و چرخه ویرانگر است که مانع می شود تا فرد معتاد بتواند به تنهایی و با اراده شخصی خود از این بیماری رهايی پیدا کند. در این قسمت، با بهره گیری از تصاویر و نمودارها این سیکل اعتیاد بی پایان تشریح شده است تا شما بتوانید به این نکته پی ببرید که فرد معتاد برای ترک اعتیاد و حرکت در مسیر بهبودی، به یک نیروی برتر نیاز دارد.

 

١- آغاز وسوسه

٢- از دست رفتن سلامت عقل

٣- آغاز ویار

٤- مقاوم شدن بدن

٥- طی کردن مراحل نا امیدی

٦- رسیدن به انتهای خط

 

توجه : در  توضیحات این قسمت از مواد مخدر به عنوان یک مثال استفاده شده است.  شما می توانید به جای مواد مخدرهر یک از سایر انواع اعتیاد از جمله اعتیادهای رفتاری، مثل اعتیاد به سکس، اعتیاد به عشق، اعتیاد به قمار و…  و یا سایر اعتیاد های مواد مصرفی مانند اعتیاد به الکل، اعتیاد به تریاک، اعتیاد به شیشه و… را جایگزین کنید. چرا که در همه انواع اعتیاد، چنین چرخه مخربی وجود داشته و ما را به سمت انتهای خط هدایت می کند.


اول – آغاز وسوسه

 

دوم – از دست رفتن سلامت عقل

خودخواهی – می خواهیم تا بیش از پیش احساس عادی بودن داشته باشیم خود محوری – به هیچ کس و هیچ چیزی جز مواد مخدر فکر نمی کنیم خود بزرگ بینی – من از همه بهتر و باهوش ترم ، من با دیگران فرق می کنم، من فردی استثنائی هستم و به کمک هیچ کس احتیاج ندارم.

سوم – آغاز ویار

 

چهارم – مقاوم شدن بدن

پنجم – طی کردن مراحل نا امیدی

 

ششم – رسیدن به انتهای خط

 

راه حل: کارکرد 12 قدم

 

بپذیریم  که از بیماری اعتیاد رنج می بریم

بپذیریم که کنترل مصرف مواد مخدر از دستمان خارج است.

اقرار کنیم که در مقابل اعتیادمان عاجزیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده است.

شکست را بپذیریم و قبول کنیم که خودمان به تنهایی از عهده مقابله با اعتیادمان بر نمی آییم.

تسلیم به این امر شویم و برای دستیابی به کمک به یک نیرویی غیر از خود مراجعه کنیم.

به انجمن های 12 قدمی  بپیوندیم و در انجا  امید و حمایت را بیابیم.

دوازده قدم را به عنوان راه حلی برای بهبودی از بیماری اعتیاد کار کنیم.

زندگی جدید  و بدون مواد مخدر را تجربه کنیم

با برخورداری از آزادی و آرامش، زندگی غیر قابل تصور و عاری از هرگونه جنگ و ستیزی داشته باشیم

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.