آدرس جلسات خانواده ها :

 ناحیه شمال و شمال غرب                                                              pdf

 ناحیه غرب                                                                                  pdf

 ناحیه جنوب                                                                                pdf

 ناحیه جنوب شرق                                                                        pdf

 ناحیه شرق                                                                                pdf

 

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.