٨- معتادان مزمن

 

هرکسی که مواد مخدر مصرف می کند معتاد محسوب نمی شود. مصرف کنندگان مواد مخدر به سه دسته تقسیم می شوند، و از این سه دسته تنها معتادان مزمن هستند که به بیماری اعتیاد مبتلا شده اند. این قسمت را مطالعه کنید تا متوجه شوید که آیا شما ویژگی های یک معتاد مزمن را دارید يا خير.

 

١. مصرف کنندۀ تفننی

٢. مصرف کنندۀ قهار

٣. مصرف کنندۀ مزمن

 

١- مصرف کننده تفننی 

 

٢- مصرف کننده قهار

 

٣- معتادان مزمن

معتادان مزمن کسانی هستند که سه مرحله زیر را طی می کنند:

 

  مرحله اول:

 

  مرحله دوم:

 

مرحله سوم:

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.