جلسات توجیهی خانواده هر هفته در روزهای جمعه در مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یارن برگزار می شود و مددیار اعتیاد و خانواده در این جلسات حضور دارند و آموزش های لازم را در مورد نحوه برخورد با معتادان در حال بهبودی را به خانواده ها می دهند و مددیاران در این جلسات به تمامی سوالات خانواده ها در زمینه اعتیاد پاسخگو هستند و مشاوره می دهند.

در جلسات توجیهی خانواده در رابطه با مسائل ذیل آموزش داده می شود:

  1. اعتیاد چیست؟
  2. چر اعتیاد یک بیماری خانوادگی است؟
  3. دلایل انکار اعتیاد
  4. چگونگی برخورد با فرد معتاد در حال بهبودی
  5. چگونگی برخورد با بیماران بستری در کانون
  6. چگونگی برخورد با بیماران بعد از ترخیص
  7. لغزش و آنچه خانوادها باید بدانند

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.