ماتریکس یک روش درمانی غیر دارویی و سرپایی برای وابستگی به مصرف شیشه می باشد . ماتریکس به صورت حداقل دو جلسه فردی در هفته با حضور درمانگر و بیمار برای یک دوره حداقل سه ماهه طراحی شده است و ادامه این درمان حداقل برای شش ماه کاملاً ضروری است . جلسات درمان ماتریکس به صورت فردی تنظیم شده اما می توان به صورت گروهی نیز برگزار شود .

انجام آزمایشات ادرار به صورت زمانبندی شده یا تصادفی از اجزاء مهم درمان ماتریکس است که در مراکز درمانی قبل از جلسات ماتریکس انجام می شود . درمانگر می تواند بر اساس نتایج آزمایشات ادرار در طول دوره درمان وضعیت پیشرفت بیمار در مسیر بهبودی را ارزیابی و مداخلات درمانی خود را مطابق با این پیشرفت تنظیم نماید .

اهداف درمان ماتریکس :

افزایش اطلاعات بیمار و اطرافیان در مورد بیماری اعتیاد و رفتارهای اعتیادی، نحوه ایجاد و چگونگی درمان آنها

مهارت های پیشگیری از ایجاد ولع مصرف مواد و کنترل ولع ایجاد شده

مهارت های پیشگیری از عود و مدیریت موارد احتمالی لغزش و روش های پاک ماندن

مهارت های زندگی سالم نظیر برنامه ریزی، ارتباط با دیگران، تفریحات سالم و .....

اصلاح مشکلات روحی، روانی، معنوی و استرس های همراه اعتیاد

مدیریت درمان اختلالات جسمی همراه بیمار اعتیاد

نکته مهم : درمان ماتریکس به جلسات درمانی در مرکز درمان ختم نمی شود بلکه با بهره گیری از آموزش ها و انجام تمرینات در خانه و محیط زندگی و کار ادامه می یابد .
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.